Política de privacidad

Qui és el responsable del tractament de  les seves dades?

  • Responsable: ANGEL DANES SA
  • Adreça: CTRA ST HIPOLIT 57-59 / 08500 VIC (Barcelona)
  • Telèfon: 93 8893669
  • Adreça de correu electrònic: subaruvic@angeldanes.com
  • Delegat de Protecció de Dades: ANGEL DANES GRAU

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

A ANGEL DANES SA tractem les seves dades personals amb la finalitat de la gestió dels serveis de prevenda, venda i postvenda del vehicle (garanties, manteniments, etc.), així com la reemissió a través de qualsevol mitjà, inclòs l’electrònic, d’informació comercial personalitzada que pugui ser del seu interès sobre productes, serveis i esdeveniments de la marca SUBARU.

Durant quant temps conservarem les seves dades?

La informació relativa a l’interessat serà conservada durant el període de vigència de la relació comercial, a no ser que se sol·liciti la supressió d’aquesta; així com durant el termini de prescripció de les accions que puguin sorgir en relació amb la present relació. Durant aquest període les dades podran posar-se a disposició de l’administració pública amb competència en la matèria, prèvia sol·licitud d’aquesta i per motius justificats.
Per altra banda, les dades personals proporcionades per a fins promocionals es conservaran una vegada hagi finalitzat la relació comercial fins que l’interessat no revoqui el seu consentiment, sempre sense cap perjudici del seu dret de supressió o oposició.

Quina legitimitat tenim pel tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és l’execució de la relació comercial de la qual vostè n’és part, de manera que puguem gestionar, desenvolupar i controlar la corresponent relació amb el sector de l’automoció. Totes les dades que li sol·licitem tenen un caràcter obligatori, així doncs, l’inobservança d’algunes dades pot impossibilitar la prestació dels serveis.
En relació amb l’enviament de comunicats comercials la base legal és el consentiment que se li sol·licita i vostè atorga lliurement.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

ANGEL DANES, SA podrà comunicar  les seves dades personals, en tot cas, al distribuïdor de la marca SUBARU ESPAÑA amb la finalitat de prestar-li els serveis de postvenda i garantia, així com per mantenir-lo informat o realitzar-li enquestes de satisfacció sobre productes o serveis relacionats. Addicionalment, les dades podran ser cedides quan existeixi una obligació legal per fer-ho.
Per altre banda, si en algun moment de la relació comercial fos necessari comunicar les seves dades a tercers per a noves finalitats, aquesta comunicació es faria quan ANGEL DANES SA compti amb el seu consentiment previ per fer-ho i de la manera legalment exigida.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

L’interessat, a través de l’enviament d’una sol·licitud a l’adreça CTRA SANT HIPOLIT 57-59 / 08500 VIC (Barcelona), o a la l’adreça de correu electrònic subaruvic@angeldanes.com, aportant una fotocòpia per les dues cares del seu DNI o documento legal d’identificació de la seva identitat, pot dirigir-se a ANGEL DANES SA, per accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat per la qual van ser recollides; podent exercir igualment el seu dret a la portabilitat d’aquestes.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas ANGEL DANES SA únicament les conservarà per exercir o com a defensa de possibles reclamacions.
Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest sentit, ANGEL DANES SA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Finalment, i d’acord amb els termes establerts en la legislació vigent; podran revocar els consentiments que ens hagin sigut facilitats, tenint les persones interessades la possibilitat de presentar una reclamació a Espanya davant l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), així com sol·licitar davant dit organisme informació i tutela sobre l’exercici dels seus drets.
 

 

 

Ctra. Sant Hipòlit 57-59. 08500 - Vic (Barcelona)
T.93 889 36 69 · www.angeldanes.com