Avís legal

IDENTIFICACIÓ

El prestador de serveis de la societat de la informació que actua a través de l’espai web www.angeldanes.com és ÀNGEL DANÉS, SA (d’ara endavant ÀNGEL DANÉS), CIF A-62658984, amb domicili social a Ctra. Sant Hipòlit, 57-59 -08500- Vic- (Barcelona). Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 33884, Foli 51, Pàgina B-234591, Inscripció 1ª, telèfon nº +34 93 8893669, correu electrònic subaruvic@angeldanes.com.

CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL I RESPONSABILITATS

L’accés en aquest portal és gratuït, entenent que tothom qui accedeixi o faci ús d’aquest adquireix la condició d’Usuari i accepta plenament totes les presents condicions.
L’Usuari és el responsable del bon ús en general del portal, del seu contingut i serveis, això com de la veracitat i rectitud de les dades que en alguna ocasió pugui proporcionar per accedir a aquest, quedant expressament prohibides totes aquelles activitats que en cada moment puguin considerar-se contràries a la legislació vigent, reservant-se el titular del portal el dret a impedir l’accés total o parcial al seu espai web o a algun dels seus continguts o serveis, així com a exercir les accions legals oportunes contra aquells que incompleixin allò previst en aquestes condicions d’ús, eximint-ne el titular del portal de qualsevol responsabilitat derivada d’actuacions realitzades per tercers, actes fortuïts o de força major.
Sense previ avís, el titular del portal es reserva el dret a fer els canvis i revisions que cregui oportuns en el seu espai web, alterant, afegint, eliminant tot o part dels continguts, serveis o disseny del portal.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El software, el disseny, el codi font i tots els continguts del portal www.angeldanes.com tals com textos, inclosos els textos legals, fotografies, logotips, marques, i resta de signes distintius que apareixen en aquest, pertanyen al titular del portal o a tercers que n’han autoritzat el seu ús, quedant protegits per la legislació de propietat intel·lectual i industrial.
L’ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació total o parcial dels continguts d’aquest portal o qualsevol altre activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida excepte que existeixi una autorització expressa del titular del portal. La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquest portal atorgada a l’Usuari es limita a la descàrrega de dit contingut i a l’ús privat d’aquest, sempre que es mantingui la integritat d’aquests continguts.
Queda expressament prohibida la realització de ‘framings’ o l’ús de qualsevol altre mecanisme que modifiqui el disseny, configuració original o continguts del portal.
El titular del portal vol respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers, per tant si considera que aquest espai web pogués estar vulnerant-los, contacti amb nosaltres a través de qualsevol de les dades de contacte indicades en l’apartat ‘Identificació’.

LINKS O HIPERENLLAÇOS

Amb la finalitat de facilitar l’accés a pàgines Web que el titular del portal considera que poden ser d’interès per a l’Usuari i la titularitat de les quals no li pertanyen, poden proporcionar-se enllaços a aquestes, sense que pugui fer-se responsable dels continguts, del funcionament del Web enllaçat, o de possibles danys que poguessin ocasionar-se de l’accés o ús d’aquesta, pel que  l’usuari assumeix sota la seva responsabilitat totes les conseqüències fins i tot danyoses que poguessin derivar-se de tal accés.
L’enllaç d’altres webs a la del titular del portal està prohibit sense prèvia autorització. En qualsevol cas, el titular del portal declina qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se a l’Usuari per l’accés i ús del portal que hagués facilitat l’enllaç.

LLEI APLICABLE I JURISDICCÓ

La legislació espanyola serà l’aplicable en cas dels conflictes que puguin sorgir en relació a l’accés i ús d’aquest espai Web. Sense prejudici del que s’estableixi imperativament per a casos especials, amb renuncia a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre’ls, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats de la ciutat de Vic.


©Tots els drets reservats.”

 

 

 

Ctra. Sant Hipòlit 57-59. 08500 - Vic (Barcelona)
T.93 889 36 69 · www.angeldanes.com